Napište mi na tereza@nutriandtherapy.cz nebo zavolejte na 739 629 237.

Příkop 2a, Brno nebo online

Pomoc při odbourání přejídání

Uzavřete se svým tělem mír a zjistěte, co mu chybí.

Na začátku se s klienty většinou zaměřuji na monitoring jídelníčku, abychom se ujistili, že přejídání není způsobeno například nedostatečným příjmem energie (nebo snahou jíst zbytečně malý příjem).

Pokud je to potřeba, navrhuji v jídelníčku postupné úpravy anebo na vyžádání sestavím rámcový jídelníček na míru. Na tomto poli vycházím ze svého studia oboru nutriční terapeut na lékařské fakultě, z nutriční praxe s klienty a ze zkušeností s klienty s poruchami příjmu potravy včetně záchvatovitého přejídání.

Větší díl spolupráce poté (většinou) probíhá jako terapie zaměřená na emoční stránku (záchvatovitého) přejídání. V terapii vycházím zejména z principů biodynamické body-psychoterapie a psychosomatiky. Pokud máte dlouhodobé problémy s přejídáním, bude pro Vaši změnu žádoucí, dát si na ni dostatek času, tedy zvolit delší spolupráci. Můžete se se mnou ale poradit i jednorázově.

PŘÍKLAD TERAPEUTICKÝCH TÉMAT PŘI ODBOURÁNÍ (ZÁCHVATOVITÉHO) PŘEJÍDÁNÍ

  • jídlo a stres, zvládání stresu
  • jídlo a emoce
  • psychosomatika a signály těla
  • „kořeny hladu“ a „vnitřní prázdnota“
  • vztah k vlastnímu tělu, témata sebepřijetí a sebevědomí
  • jídlo jako péče o sebe
  • intuitive eating a mindfulness v jídle
  • jak se zachovat, když se záchvatu přejedení nepodaří zabránit
  • nastavení přirozeného jídelního režimu, přirozeného denního rytmu
  • a jiná témata ♥